Certifikáty

ECO BIO COSMESI

Certifikaci vydává italský orgán ICEA.

ICEA „Institut pro etickou a environmentální certifikaci“, je konsorcium, které kontroluje a certifikuje firmy podnikající s ohledem na člověka a životní prostředí, které chrání důstojnost pracovníků a práva spotřebitelů. Ústav disponuje přibližně 14.500 společnostmi s výraznými etickými, environmentálními a sociálními prvky, 250 techniky a 24 místními provozovnami v Itálii i v zahraničí. ICEA je jedním z nejdůležitějších orgánů v daném sektoru v Itálii i v Evropě, kde působí za účelem podporovat spravedlivý rozvoj a sociálně udržitelné ekologické zemědělství s rozšířenou působností na jiná bio-ekologická odvětví.

Produkty ekologické biokosmetiky se vyznačují především následující charakteristikou:
• využití surovin z organického zemědělství nebo volně rostoucích rostlin 
• absence z ekologického hlediska nežádoucích materiálů, a to jak v samotném výrobku, tak v jeho obalu 
• absence surovin, které nejsou rostlinného původu a jsou považovány za „nebezpečné“, tedy alergeny, dráždivé látky nebo suroviny s pravděpodobným rizikem poškození lidského zdraví 
• snižování dopadu na životní prostředí v důsledku zbytečných obalů (jednotlivá balení) nebo nerecyklovatelných obalů (podpora obalů z obnovitelných surovin, recyklovatelných materiálů nebo s návazností na systém výkupu použitých obalů)

Kritéria, která nás vedla k výběru surovin jsou následující:
• nízká toxicita a absence nežádoucích účinků na člověka
• nízký dopad na životní prostředí
• dermální snášenlivost

 

 

 

 

CRUELTY FREE AND VEGAN

Zajíčci jako mezinárodní symbol mezinárodního certifikujícího orgánu PETA (Products for Ethical Treatments of Animals) nesou heslo “Cruelty-free and vegan”, které stvrzuje, že výrobek nebyl testován na zvířatech a neobsahuje žádné přísady živočišného původu či jejich deriváty (například kolagen, kasein, lanolin, želatina atd.)

 

 

BIO ECO COSMESI AIAB

AIAB - „Italská asociace ekologického zemědělství“ je sdružení výrobců, techniků a občanů-spotřebitelů.
AIAB propaguje ekologické zemědělství jako model udržitelného rozvoje, založený na principech zachování a využívání zdrojů, respektu k životnímu prostředí, dobrých životních podmínkách zvířat a zdraví spotřebitele.
Značka Bio Eco Cosmesi AIAB, první uznaná biologická kosmetika v Itálii, která vznikla před více než 10 lety, je zárukou toho, že provozovatelé dodržují specifická pravidla.

Výrobci, kterým je udělena certifikace, se musí řídit zásadami asociace AIAB, dodržet seznam povolených a zakázaných výrobků, ale také řadu osvědčených postupů.
- absence alergenních a dráždivých surovin jiného než rostlinného původu nebo surovin, které jsou považovány za škodlivé pro lidské zdraví
- produkty bez geneticky modifikovaných organismů
- absence pokusů na zvířatech
- využití zemědělských a živočišných produktů z kontrolovaného ekologického zemědělství
- absence z ekologického hlediska neudržitelných materiálů, a to jak v produktu, tak v jeho obalu

 

 


LAV STOP

Vydávající orgán: ICEA

Liga proti pokusům na zvířatech (LAV) spolu s dalšími evropskými organizacemi na ochranu zvířat podporuje kampaň „Stop testování na zvířatech“ s cílem zakázat prodej kosmetických výrobků testovaných na zvířatech.
Za účelem zvýšit všeobecné povědomí a zapojit firmy působící v tomto odvětví bylo vytvořeno heslo “Stop testování na zvířatech“ umísťované na etiketách a udělované Ligou proti pokusům na zvířatech pouze produktům, které jsou v souladu s mezinárodní normou „Netestováno na zvířatech“, kterou se stanoví kritéria pro zamezení nárůstu testování kosmetiky na zvířatech a zajistí firemní politika “cruelty free“ (bez týrání zvířat).

 

QUALITA VEGANA

Kvalita vegan je standardem pro certifikaci zemědělských a potravinářských výrobků, kosmetiky a textilu. Certifikuje nepřítomnost složek zvířecího původu ve výrobku a v jeho obalu.

Uděluje ji certifikační orgán QCertificazioni, který působí v následujících oborech.
• zemědělsko-potravinářský 
• kosmetický 
• čisticích prostředků 
• textilní 
• použitelné přístupnosti

QCertificazioni je orgán akreditovaný Ministerstvem zemědělství, potravinářství a lesnictví italské vlády a je jedinou institucí v Itálii oprávněnou vydávat osvědčení kvality vegan.