Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Ing.Pavlína Kalamárová
Ič: 88039226, DIČ: CZ8261072578
Ke škole 38, 28201 Štolmíř

Místo,datum

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

Dne…….. jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.bio-makeup.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu,jejímž předmětem bylo …………………………………………………………………. Toto zboží jsem převzal/a dne………………….

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílá zpět v samostatné zásilce na adresu: Ing.Pavlína Kalamárová, Ke škole 38, 28201 Štolmíř
                                                                                                                   
a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. korun a ……… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č.  …………………………………………………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

……………………………………….
( vlastnoruční podpis )

Přílohy :
Kopie kupního dokladu