Uplatnění reklamace ( REKLAMAČNÍ LIST )

Kupující :

Jméno a příjmení :
Adresa :
Telefon :
E-mail :

Prodávající :

DENIM FACTORY s.r.o.
Freyova 945/35 , Praha 9 , 190 00
Ič : 28254066

Reklamované zboží :

Označení zboží :
Datum prodeje :
Číslo kupního dokladu :

Popis závady :

 

Obsah balení při předání :

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „ Práva a povinnosti z vadného plnění “ obchodních podmínek):

a)      Oprava

b)      Výměna

c)      Sleva

d)      Odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následovně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

Zboží zašlete na adresu : DENIM FACTORY s.r.o.
                                                     Xaveriova 55
                                                     Praha 5 , 150 00

 

Datum uplatnění reklamace :

Podpis kupujícího :